Condotel Hòn Thơm Phú Quốc Archive

condotel-hon-thom-sun-group (1)

Tuyệt tác kiến trúc Condotel Hòn Thơm

Kiến trúc Condotel Hòn Thơm là sự kết hợp hoàn hảo của sự hiện đại Châu Âu và sự tiện lợi trong mỗi căn phòng. Không chỉ được thực hiện bởi những “phù thủy” kiến trúc, Condotel Hòn Thơm còn thể hiện …